วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สมาคมครูอำเภอปราสาท


สมาคมครูอำเภอปราสาท  ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
๑.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในอำเภอปราสาทให้มีเอกภาพ
๒.ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
๓.ส่งเสริมผู้ประอบวิชาชีพครูให้มีวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
๔.เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียน
๕.ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด
๖.ดำเนินการเพื่อรักษาทรัพย์สินและสิทธิของสมาคม
ที่ตั้งของสมาคม  โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์) ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐ 
ปัจจุบัน  นายพัลลภ  แย้มสง่า  เป็นนายกสมาคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น